Graphic recording

 

Clarke & Clarke LifeStyle Designers

Copyright 2018

Ik teken tijdens een meeting, conferentie of workshop

een samenvatting in één tekening!


Voor meer info & referenties

www.graphic-recording.be